Nordlandsseminaret 2023

Nordlands samiske mangfold

15. - 16. mars 2023

Nordlands samiske mangfold 15. - 16. mars 2023

Nordland fylke har rommet og rommer en stor samisk befolkning fra før-historisk tid. Kunnskapen om regionens samiske historie er lite kjent og mye er uutforsket. Nordlandsseminaret 2023 vies til å se på samisk historie i Nordland fram til idag. Et særlig poeng er å vise mangfoldet innenfor samisk språk og kulturuttrykk.

Nordlandsseminaret er et samarbeid mellom museene i Nordland, Nordland fylkeskommune og Nord universitet. Nordlandsseminaret arrangeres normalt hvert år. Museum Nord, Helgeland museum og Nordlandsmuseet veksler på å være arrangør.

Arrangør i 2023 er Nordlandsmuseet i samarbeid med Árran lulesamiske senter. Sijti Jarnge, Pitesamisk museum og Helgeland museum har også deltatt i programkomiteen. Nordland fylkeskommune bidrar med økonomisk støtte til seminaret.

Nordlandsseminaret 2023 holdes i Hamarøy, første dag på Árran lulesamisk senter, andre dag på Hamsunsenteret.

 

Seminarpakker:

  • Tilreisende seminardeltagere: kr. 3000,-. Inkluderer én overnatting m. frokost, to lunsj, én middag. Overnatting på Camp Hamarøy.
  • Seminardeltagere uten overnatting: Kr. 1500,-. Inkluderer to lunsj, èn middag.


Kun deltagelse på forelesninger uten bevertning: Kr. 100,- pr. dag.

Kjøp billett her til onsdag 15. mars.

Kjøp billett her til torsdag 16. mars.

Påmeldingsfrist:  23. februar

Gå til påmeldingsksjema:

Her kan du se programmet