Om Nordlands samiske mangfold på Árran og Hamsunsenteret

15.-16. mars ble Nordlandsseminaret avholdt, i år på Hamarøy og med svært god oppslutning. Tema var Nordlands samiske mangfold, arrangør var Nordlandmuseet i samarbeid med Árran lulesamiske senter.

Sijti Jarnge, Pitesamisk museum og Helgeland museum var også med og planla seminaret.

Første dag foregikk på Árran med en rekke viktige og lærerike foredrag fra samisk historie, kultur og samfunnsliv i Nordland – i et stappfullt auditorium. Andre dag foregikk på Hamsunsenteret. Mikkel Eskil Mikkelsen fortalte om joiketradisjoner i Hamarøy og Tysfjord på vei mot revitalisering, Alvhild Dvergsdal fra Hamsunsenteret holdt leseworkshop om Hamsuns tekster om samer, og Marte Stavrum Fagertun belyste nazistenes syn på samer før og under 2.verdenskrig. Seminaret ble avsluttet av Marit Myrvoll og Mikkel Eskil Mikkelsens innlegg om ettertanke og dialog.

Det har vært en glede for oss på Hamsunsenteret å være med og arrangere Nordlandsseminaret med dette temaet. Vi håper på flere slike arenaer og arrangementer der vi møtes, snakker sammen, lytter, blir opplyst og forstår mer.

Nordlandsseminaret er et samarbeid mellom museene i Nordland, Nordland fylkeskommune og Nord universitet. Det arrangeres normalt hvert år. Museum Nord, Helgeland museum og Nordlandsmuseet veksler på å være arrangør. Nordland fylkeskommune bidrar med økonomisk støtte til seminaret.

Her kan du se hele seminaret: Nordlandsseminaret 16.mars - YouTube 

Hamsunsenteret