Grenselosseminaret

Torsdag 30. mars inviterte Hamarøy bibliotek til et seminar om grenselosingen i Tysfjord. Hamarøy bibliotek ved Sissel Holtet var hovedarrangør, og Hamsunsenteret var samarbeidspartner.

Lokalet var stappfullt med engasjerte tilhørere. Oddmund Andersen (forsker, Árran) og Emilie Berglund Bakklund (masterstudent v. UiO) holdt to gode og informative foredrag. I en utdypende samtale etterpå deltok også cand.polit. Samuel Gælok, nå pensjonist og sønn av grenselos Nils Paulsen (Tjierrekluokta – Nordbukt). Grenselosene i Tysfjord førte under andre verdenskrig cirka 3000 flyktninger over grensa til Sverige.

Dette handler om en del av krigshistorien de fleste nordmenn vet lite eller ingenting om. Både om de farlige og krevende omstendighetene, og om de ubegripelig trasige konsekvensene for de samiske grenselosene og det lokale samiske samfunnet etter krigen. Dette er en viktig del av nordnorsk krigshistorie som fagpersoner nå heldigvis undersøker og får fram i lyset. 

 

Sissel Holtet/Hamarøy Bibliotek
Sissel Holtet/Hamarøy Bibliotek
Sissel Holtet/Hamarøy Bibliotek