Vi søker formidlingsansvarlig i 100% fast stilling

Vi søker etter en dyktig og engasjert kollega som skal utvikle, organisere og gjennomføre formidlingsopplegg og opplevelser omkring Hamsuns liv og forfatterskap.

Ledig stilling

Vi gjør formidling på senteret, digitalt, mot barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken, og i samarbeid med andre kulturaktører, festivaler og museer. Å skape nysgjerrighet, nye tanker og leselyst er viktige mål for formidlingen.

Det er gode muligheter for utvikling av prosjekter på bakgrunn av egne interesser og ideer.

Du vil ha ansvar for vårt formidlingsprogram gjennom hele året, samt rekruttering og oppfølging av sesongverter.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

  • Høyere utdanning innenfor litteraturfag, kunst- og kulturfag eller pedagogiske utdanninger.

  • Formidlingserfaring fra f.eks. undervisning, museumsformidling, drama og teater.

  • God forståelse av litteratur som kunstform og interesse for Knut Hamsuns forfatterskap.

  • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig om du har:

  • Erfaring med kulturarbeid.

  • Arbeid med barn og unge.

  • Erfaring med personalansvar, prosjektledelse og utstillingsarbeid.

  • Kunnskaper om samisk språk eller andre fremmedspråk utover engelsk.

  • Kunnskaper om arkitektur.

Du vil få
Varierte arbeidsdager og -oppgaver med stor grad av selvstendighet. Gode muligheter for faglig utvikling. Være del av et lite, bredt sammensatt, ambisiøst og energisk kollegium. Bosetting i en kultur-engasjert og tospråklig kommune med forvaltningsansvar for lulesamisk språk. Fantastiske friluftslivmuligheter.

Lønn etter tariff. Ved bachelorgrad fra lønnstrinn 45. Ved mastergrad fra lønnstrinn 51.

Medlemsfordeler og pensjon i KLP.

Kontorsted er Hamsunsenteret.

Søknadsfrist: 

9. oktober 2022

Spørsmål om stillingen rettes til

Solveig Hirsch, direktør.
Mob. 976 84 258.
E-post: solveig.hirsch(at)nordlandsmuseet.no

Søk stillingen

Hamsunsenteret / Arina Karbovskaya
Hamsunsenteret / Arina Karbovskaya
Hamsunsenteret / Arina Karbovskaya