Nerver, bevegelser og teknologi

To etasjer med nye utstillinger står klare når Hamsunsenteret åpner dørene sine etter fornyelsen 4. juni. Utstillingen «Nervenes poesi», som er den første nye delen av hovedutstillingen, innleder et nytt kapitel i Hamsunsenterets virksomhet, hvor hele utstillingen skal skiftes ut fram mot Bodø 2024. Du kan oppleve den i senterets 3. etasje.

Ny utstilling

Nervenes poesi levendegjør en litterær reise ved hjelp av kunstinstallasjoner og Hamsuns tekster, og ble utviklet i samarbeid med det danske selskapet Kvorning Design. De fremste teknologier innen lyd og lys kombinert med bevegelse og interaksjon er tatt i bruk.

– Noe av det vi har savnet i nåværende utstilling, er mer plass til Hamsuns skjønnlitteratur. Men hvordan skape gode rom for lesing og lytting i et senter fullt av mennesker, støy, bevegelse og sosiale situasjoner? Vi har tatt utfordringen. Den er viktig, for det er skjønnlitteraturen som er grunnen til Hamsuns berømmelse og senterets eksistens. Vi er mye, deriblant et kunst-museum, slår fag- og forskningsleder Alvhild Dvergsdal ved Hamsunsenteret fast.

Tittelen Nervenes poesi viser blant annet til Hamsuns interesse for menneskelig, komplekst og gåtefullt sjeleliv og hans ulike måter å gi sinnsbevegelser uttrykk gjennom hele sitt forfatterskap. Publikum kan lytte en rekke nøye utvalgte Hamsuntekster som berører også i dag. Oversettelser til lulesamisk og til engelsk er med i utvalget.

Den Tromsø-baserte belgiske scenografen og kunstneren Lawrence Malstaf har bidratt med to ulike dynamiske kunstinstallasjoner: «Plexus 02021» og «Nevel 02022». 

– Møtene i denne etasjen mellom Stephen Holls arkitektur, Lawrence Malstafs installasjoner og Hamsuns skjønnlitteratur skaper en unik kunstopplevelse. Dette bare må du få med deg, uttrykker direktør Solveig Hirsch. – Kanskje vil du oppdage en Hamsuntekst som taler særlig til deg.

Åpningen av utstillingen markeres med arrangementet «Nordlandssommerens evige dag» 4. juni kl. 21 og nattåpent museum. Les om åpningsarrangementet her.

Kvorning Design
Kvorning Design