I institusjonens vold? Hamsuns skildringer av klinikker og gamlehjem i «På gjengrodde stier».

Foredrag og samtale med førsteamanuensis Ingri Løkholm Ramberg, Ph.D.

Foredrag
Se på YouTube

Torsdag 24. november kl. 19 holdt førsteamanuensis Ingri Løkholm Ramberg, Ph.D, foredraget «I institusjonens vold? Hamsuns skildringer av klinikker og gamlehjem i På gjengrodde stier». Etter foredraget møtte Ingri og Alvhild Dvergsdal, fag- og forskningsansvarlig ved Hamsunsenteret, til en liten samtale.

På gjengrodde stier er i utgangspunktet en erindringsbok som handler om forfatterens rettsprosess etter krigen fra han ble pålagt husarrest 26. mai 1945 til Høyesterettsdommen 23. juni 1948 som vedtok erstatningsbeløp på 325 000 kroner (7,7 millioner i dag). Mange var interessert i boka og dens første opplag på 5 000 eksemplarer ble solgt ut første dag. Under interneringen etter krigen oppholdt Hamsun seg på flere institusjoner: Sykehus, gamlehjem, psykiatrisk klinikk. Hvordan beskriver Hamsun disse institusjonene?  

Et hovedsynspunkt hos Ingri Løkholm Ramberg er at institusjonsskildringene fungerer som del av et forsvarsskrift for dikteren. Når På gjengrodde stier gis ut, er han kjent skyldig i landssvik (med påtaleunnlatelse), og har fått sin endelige, sviende erstatningsdom. 

Ingri Løkholm Ramberg belyser poengene sine underveis ved å sammenligne med Amalie Skrams selvbiografiske skildringer av psykiatriske klinikker i to av sine bøker.

Se strømmingen av foredraget på Facebook eller på YouTube