Vi søker Markeds- og salgsansvarlig

Din hovedarbeidsoppgave vil være å gjøre Hamsunsenteret synlig og aktuell gjennom markedsføring, salg og utvikling av Hamsunsenterets opplevelser og tilbud.

Fast stilling
Søk stillingen

Du vil jobbe med nettverksbygging for å styrke vårt opplevelsestilbud hele året. Hamsunsenteret er i en spennende fase med nye utstillinger, produkter og opplevelser. Du vil bidra til å utvikle disse, og ha ansvar for å markedsføre og selge dem. 

Du vil ha ansvar for alle våre markedsføringskanaler og kampanjer, og produsere innhold som bidrar til at vi får en enda sterkere posisjon som museum og destinasjon. 

Senteret arbeider for tiden med to store utviklingsprosjekt: Utskifting av hovedutstilling og "Messy corners", tilknyttet Bodø2024. Markeds- og salgsansvarlig vil blant annet ha oppgaver knyttet til disse.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis innen markedsføring, kommunikasjon, salg eller kreative fag.  
 • Erfaring med å markedsføre, selge og utvikle kultur- og opplevelsesprodukter 
 • Høy digital kompetanse, og erfaring med produksjon av markedsmateriell og innhold til nettsider og sosiale kanaler (tekst, design, foto, film) 
 • Evne til å bygge nettverk og være en pådriver i utviklings- og samarbeidsprosjekter 
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk - både muntlig og skriftlig  

Det er ønskelig om du har:

 • Erfaring fra utviklingsprosjekter hvor man jobber i team sammen med eksterne leverandører 
 • Erfaring fra publikumsrettede organisasjoner; museum, festival, reiseliv eller lignende 
 • Forståelse for hva som skaper gode kundereiser for våre besøkende 
 • Erfaring med budsjett, kalkulering og prising av produkter. 
 • Interesse for kultur og litteratur 

Det er fint om du har:

 • Kreative evner som gjør at vi når fram med budskapene våre.  
 • Vilje til å av og til bidra utenfor dine ansvarsområder på huset. 
 • Lyst til å være en del av et kollegium som stiller høye krav til kvalitet og egen innsats 

Vi tilbyr

Varierte arbeidsdager og -oppgaver med stor grad av selvstendighet. Gode muligheter for faglig utvikling. Du får være del av et lite, bredt sammensatt, ambisiøst og energisk kollegium.

Lønn etter tariff. Ved bachelorgrad fra lønnstrinn 45. Ved mastergrad fra lønnstrinn 51.

Medlemsfordeler og pensjon i KLP.

Spørsmål om stillingen

rettes til Solveig Hirsch, direktør.
Mob. 976 84 258.
E-post: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no

Varighet

Fast

Søknadsfrist

15. januar 2023

Søk stillingen

Pixel / Arina Karbovskaya
Arina Karbovskaya / Hamsunsenteret
Arina Karbovskaya / Hamsunsenteret
DroneNord