L

Kontaktinfo

Telefon

+ 47 75 50 34 50

E-post:

hamsunsenteret.booking@nordlandsmuseet.no

w

Om nettstedet

Hamsunsenterets nettsted formidler tekst og bilder om Knut Hamsuns liv og forfatterskap, og gir informasjon om arkitekturen, utstillinger og aktiviteter i Hamsunsenteret.

25.04.201709:12 Marianne Gjelseth

Produksjon
Hybris Produksjon AS

Design og utvikling
Torunn Grønbekk

Teknisk utvikling
Bedre Reklame AS, Bodø

Prosjektleder
Nina Frang Høyum, Nordland fylkeskommune

Til 15. juni 2010
Redaktør: Gro Roksand (om Hamsun)
Redaktør: Vera Danielsen Lindbach (om Hamsunsenteret og aktueltsaker)

Etter 15. juni 2010
Webmaster: Vera Danielsen Lindbach
Ansvarlig redaktør: Bodil Børset

Kontakt
Epost: post@nordlandsmuseet.no

Innhold
Alle boksammendrag og nøkkelordtekster på hamsunsenteret.no er ved Linda Hamrin Nesby. Øvrige forfattere er navngitt i de respektive tekstene.

Oversettelser: Robert Ferguson, Ruth Johnson, Thilo Reinhard, Nina Brevik, Barbara Haveland og Gavin Tanguay

Hamsun-sitater: Knut Hamsun: Samlede verker. Ny utgave 2007–2009. Verkredaktør: Lars Frode Larsen. Språkkonsulent: Tor Guttu. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hamsuns brev: Fra Harald Næss (red.), Knut Hamsun: Brev I–VII (1994-2001). Rettskrivingen i brevene er varsomt språkmodernisert etter mønster av Knut Hamsun: Samlede verker. Ny utgave 2007–2009.

Takk til bildeeiere og rettighetshavere for tillatelser til å vise bilder, faksimiler og håndskrifter. En spesiell takk til Hamsuns familie, Nasjonalbiblioteket, Gyldendal Norsk Forlag og Riksarkivet.

Opphavsrett
Nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser, og alt materiale er lagt ut for at det skal kunne ses på skjerm. Enhver eksemplarframstilling (gjenbruk) og tilgjengeliggjøring er bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med rettighetshaverne/eierne.