«Blodets hvisken og benpipenes bønn»

Nærmere beskrivelse av utstillingen.

Installasjonen fungerer som fortolkningselement i kraft av form, bevegelse, og lyd. Installasjon tolker tekster, tekster tolker installasjon. Også byggets unike arkitektur trekkes inn som ledd i kontekst. Lyttestasjoner er spesialdesignede og del av installasjonen. I lyttestasjonene vil man oppleve seg som skjermet for det dagligdagse og dermed åpen for andre impulser. Totalopplevelsen vil på mange måter etterligne byrommet, modernitetens typiske rom: Mange og uforutsigbare sanseimpulser, fremmede mennesker, støy, vertikale linjer som øyet trekkes mot, og opplevelsen av å være adskilt fra og samtidig del av mengden. I dialog med Hamsuns litterære tekster vil den enkelte kunne få opplevelser av seg selv som menneske i et moderne samfunn, på godt og vondt, på tvers av nasjonalitet, erfaring med litteratur og sosial tilhørighet. Installasjonen utformes med vekt på håndterbar teknologi, lokalt vedlikehold og soliditet. Konseptet innebærer mulighet for kontinuerlig fornying idet tekstmaterialet hele tiden kan utvikles med henblikk på mengde, utvalg, rekkefølge, og språk. Installasjonen skal være en opplevelse i seg selv og dermed fungere også for barnefamilier.