Finansiering

24.09.202008:58 Nordis Seel Tennes

Prosjektet er støttet at Samfunnsløftet Sparebank 1 Nord Norge, Stiftelsen Fritt ord og N2 Nord Norge.

I tillegg finansieres prosjektet av Nordlandsmuseet.