Finansiering

Prosjektet er støttet at Samfunnsløftet Sparebank 1 Nord Norge, Stiftelsen Fritt ord og N2 Nord Norge.

I tillegg finansieres prosjektet av Nordlandsmuseet.