Lenker

Nettsider om Knut Hamsun:

Nettside om Hamsuns liv og diktning www.hamsun.at
Hamsunselskapets nettsider www.hamsun-selskapet.no
Festival som arrangeres hvert annet år på Hamarøy www.hamsundagene.no
Hamsunlaget i Lom www.hamsunlaget.no

Lokale lenker:

Hamarøy kommunes nettsider www.hamaroy.kommune.no
Lokalavisen www.nord-salten.no
Reiseliv i Hamsuns rike www.hamsuns-rike.no
Lulesamisk senter Tysfjord www.arran.no
Felles nettside for alle nordlandsmuseene www.nordlandsmuseet.no
Galleri på Hjelseng www.galleri-mormorshus.no
Nettside om Tranøy på Hamarøy www.tranoy.info
Ruteinformasjon www.177nordland.no