Vi søker ny direktør

Vi søker en visjonær leder som kombinerer faglighet, integritet og gjennomføringskraft.  

25.04.201714:28 Viktor Håkonsen

Hamsunsenterets direktør har det faglige og administrative ansvaret for Nordlandsmuseets samlede virksomhet i Hamarøy (Hamsunsenteret, Knut Hamsuns barndomshjem og Hamarøy bygdetun).

Les mer om Stiftelsen Nordlandsmuseet her. 

Direktøren ved Hamsunsenteret er en del av ledergruppen i Nordlandsmuseet, og rapporterer til Nordlandsmuseets direktør.

Ønskede lederegenskaper

Vi søker en visjonær leder som kombinerer faglighet, integritet og gjennomføringskraft.  

Den som søker stillingen må kunne arbeide strategisk, og være innstilt på å følge opp strategiarbeidet ved Hamsunsenteret og i Nordlandsmuseet. Erfaring med prosjektutvikling og prosjektstyring vil være en fordel. Det samme vil evne til nettverksbygging og samarbeid med eksterne aktører være.  

Senteret har en liten, men velkvalifisert stab, og en viktig egenskap er å evne å utnytte og utvikle senterets ansatte i deres ansvarsområder.

Kompetanse

Det er ønskelig med en sterk faglig kompetanse, fortrinnsvis innen litteraturvitenskap. Relaterte fagfelt som kan være aktuelle er historie eller andre kulturfag. 

Det kreves minimum utdanning på masternivå samt gode evner i engelsk, skriftlig og muntlig.

Arbeidssted er Hamarøy. 

Vi tilbyr en svært spennende jobb i en virksomhet i vekst og utvikling. 

Informasjon:

For spørsmål om stillingen, kontakt direktør Morten Steffensen på telefon 918 97162 eller Harriet Havdal i Essensi AS på telefon 477 53589.   

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt offentlighet må begrunnes nærmere. Hvis ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 31. mai via www.essensi.no. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad sendes inn her.