L

Kontaktinfo

Telefon

+ 47 75 50 34 50

E-post:

hamsunsenteret.booking@nordlandsmuseet.no

w

Nordis Seel Tennes

Kommunikasjons- og publikumsansvarlig (permisjon)

25.04.201714:24 Viktor Håkonsen