L

Kontaktinfo

Telefon

+ 47 75 50 34 50

E-post:

hamsunsenteret.booking@nordlandsmuseet.no

w

Kontakt oss

Arne André Solvang

25.04.2017 14:25Direktør
Telefon: 957 54 773
E-post: arne.andre.solvang@nordlandsmuseet.no

Solveig Hirsch

25.04.2017 14:24Nestleder / formidlingsleder
Telefon: 976 84 258
E-post: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no

Nordis Seel Tennes

25.04.2017 14:24Kommunikasjons- og publikumsansvarlig
Tlf.: 922 21 231
nordis.tennes@nordlandsmuseet.no

Alvhild Dvergsdal

25.04.2017 14:18Førstekonservator NMS, fag- og forskningsavdeling.
Tlf.: 958 68 962
E-post: alvhild.dvergsdal@nordlandsmuseet.no

Anita Overelv

25.04.2017 14:19Produsent / Festivalsjef Hamsundagene
Telefon: 909 91 222
E-post: anita.overelv@nordlandsmuseet.no

Alfred Liabäck

25.04.2017 14:23Kafé- og butikkleder
Telefon: 476 47 537
E-post: alfred.liaback@nordlandsmuseet.no

Annelise Grindheim

10.01.2018 15:08Litteraturformidler prosjekt
Telefon: 917 49 994
E-post: annelise.grindheim@nordlandsmuseet.no