Vandreren

Vandreren er en skikkelse vi ofte møter i Knut Hamsuns forfatterskap.

I bøkene lever landstrykere og outsidere et hvileløst liv, preget av indre og ytre uro. Vandreren er også et uttrykk for den moderne tid og en verden i endring.

Utstillingen i Hamsunsenteret utforsker både Hamsuns egne reiser og skikkelsene i litteraturen hans.