Politikk

Hamsun var politisk interessert hele livet. Han var politisk aktiv på Radikale Venstres side som ung. Som gammel ble han dømt for medlemsskap i Nasjonal Samling. Hva var det i hans liv, eller i hans samtid, som kan gi forståelse for denne utviklingen?

Utstillingen i Hamsunsenteret presenterer en rekke av Hamsuns politiske artikler fra 1889 til 1945. Landssviksaken over Hamsun er også sentral. Publikum kan lese utviklingen måned for måned fra Hamsun arresteres i 1945 til Høyesterett stadfester sin dom i 1948. Hvilke handlinger Hamsun ble Hamsun dømt for, og hvorfor?

Riksarkivet
Høyesteretts dom, forsiden
Norges Høyesteretts dom av 23. juni 1948 i sak L.nr.27 III, erstatningssaken mot Knut Hamsun. Side