Om utstillingen

Utstillingen er utviklet av
Byggherre: Nordland fylkeskommune

Design og produksjon: Hybris Produksjon AS
Prosjektleder: Jarl Holstad
Produksjonsleder: Kine Liholm
Utstillingsdesign og lys: Kristin Bredal / Zenisk AS
Grafisk design og webdesign: Torunn Grønbekk / Grønbekk Design
Filmproduksjon: Gudmundur Gunnarsson / Bonanza Post Production
Produsert og montert av: Infuse Communication AB
Teknisk utvikling Hamsunsweb: Sigmund Vik og Sverre Lunøe-Nielsen / Virtex DA

Tekster
Tekstredaktør: Nina Frang Høyum
Tekstene i utstillingen er skrevet av Lars Frode Larsen, Linda Nesby, Jarl Holstad, Ronald Altniuis og Nina Frang Høyum.
Oversettelse: Robert Ferguson

Om Hamsunweb – utstillingsweben i Hamsunsenteret

Produsent: Hybris Produksjon AS
Design: Torunn Grønbekk
Teknisk utvikling: Sigmund Vik og Sverre Lunøe-Nielsen / Virtex DA
Idéutvikling: Torunn Grønbekk, Lars Frode Larsen, Linda Nesby, Gro Roksand, Nina Frang Høyum

Fram til 15. juni 2010
Redaktør: Gro Roksand
Prosjektleder: Nina Frang Høyum

Etter 15. juni 2010
Web-medarbeider: Vera Danielsen Lindbach
Ansvarlig redaktør: Bodil Børset

Innhold
Alle boksammendrag på Hamsunweb er ved Linda Hamrin Nesby. Øvrige forfattere på Hamsunweb er navngitt i de respektive tekstene.

Oversettelser: Robert Ferguson, Ruth Johnson, Thilo Reinhard, Nina Brevik og Barbara Haveland

Hamsun-sitater: Knut Hamsun: Samlede verker. Ny utgave 2007–2009.  Verkredaktør: Lars Frode Larsen. Språkkonsulent: Tor Guttu. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, og Harald Næss (red.), Knut Hamsun: Brev I-VI. (Rettskrivingen i brevene er varsomt språkmodernisert etter mønster av Knut Hamsun: Samlede verker. Ny utgave 2007–2009.)

Takk til bildeeiere og rettighetshavere for tillatelser til å vise bilder, faksimiler og håndskrifter. En spesiell takk til Hamsuns familie, Nasjonalbiblioteket, Gyldendal Norsk Forlag og Riksarkivet.

Konsept
Konseptet for utstillingen ble utarbeidet av Nordland fylkeskommune ved Aaslaug Vaa og Nina Frang Høyum, i inspirerende samarbeid med arbeidsgruppen bestående av Lars Frode Larsen, Atle Kittang og Even Arntzen. En spesiell takk til Britt Andersen, Rolf Steffensen, Narve Fulsås, Arne André Solvang, Lars Hansen Juvik, Henning Wærp, Anders Alterskjær, Håkon Skoge, Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Preben Faye-Schjøll for faglige innspill i arbeidet.

Gjennom en designkonkurranse ble oppdraget med å produsere utstillingen gitt Hybris AS.