Nordland

Nesten halvparten av Hamsuns bøker henter stoff fra Nordland. Her er humoristiske folkelivsskildringer, beretninger om eventyrlig fiske og krass samfunnskritikk. Natur og sanseinntrykk flettes sammen.

I 1870-årene flakker den unge Hamsun rundt i Salten og Vesterålen. Folkelivet langs fjordene gir stoff og inspirasjon til en lang rekke av hans fortellinger. Da Hamsun kommer tilbake 30 år senere, har det skjedd store økonomiske og sosiale endringer i landsdelen. Den historiske utviklingen med moderniseringen av Nordland og verden er temaet i flere av hans romaner.