Markens grøde

Knut Hamsun mottar nobelprisen i litteratur for Markens grøde i 1920.

I romanen bygger Isak og Inger opp gården Sellanraa midt i et nordlandsk fjellandskap, der mennesker og dyr lever i pakt med naturen. Med sine slåmaskiner, telegraflinjer og inntekter fra gruvedriften er gården likevel avhengig av det moderne samfunnet.

Da Markens grøde kommer ut, blir den hyllet i alle politiske leire som et budskap om fred og selvforsyning i en tid preget av krig og uro. Romanen oppfattes som et nasjonalt epos med Hamsun i rollen som landsfader. I dag leses den mer som en roman med et tvetydig forhold til det moderne samfunnet og ideen om framskritt.

Markens grøde er et eget tema i Hamsunsenterets utstilling.