Barndommen

Knut Pedersen blir født i fattige kår i Gudbrandsdalen 4. august 1859. To og et halvt år gammel flytter han og familien til Nordland der han vokser opp på et lite gårdsbruk i Hamsund på Hamarøy.

Etter harde år i arbeid hos onkel Hans på prestegården, og med bare 252 dagers skolegang, blir han, gjennom “selvstudium og glimrende evner”, kanskje Norges største prosaforfatter gjennom tidene.

Barndommen er blant temaene i Hamsunsenterets utstilling.