Utstillingen

Hamsunsenterets utstilling er en vandring gjennom Knut Hamsuns liv og litteratur.

Utstillingen utforsker bredden og flertydigheten hos den berømte og fordømte forfatteren – hans modernisme og modernitetskritikk, de rastløse vandrerskikkelsene, idealiseringen av jordbruket, kjærligheten, nordlandsnaturen og sjelslivets skiftende stemninger. Hamsuns politiske utvikling og ettermæle er sentralt i utstillingen, som bindes sammen av sitater fra Hamsuns suverene formuleringskunst.

Utstillingen går over fem etasjer. Vi følger ikke Hamsun kronologisk gjennom livet, men gjennom tematiske stasjoner som tar utgangspunkt i sentrale spørsmål som Hamsuns forfatterskap reiser. De besøkende kan dermed starte hvor som helst i utstillingen.

5. etasje

Berømt og fordømt
Knut Hamsun er Norges mest nyskapende og mest kontroversielle forfatter. Med Sult fra 1890 og Nobelprisen i litteratur i 1920 fikk Hamsun en posisjon som Norges store dikterhøvding. Hans nazisme og støtte til Tyskland under andre verdenskrig ble derfor et stort fall. Debattene om Knut Hamsuns litterære og politiske ettermæle pågår fortsatt.

Vandreren
Knut Hamsun var stadig på reise, og vandrerskikkelsen er en sentral figur i forfatterskapet. Reisene til Amerika, i Europa og til Orienten preget både Hamsuns livssyn og hans litterære stil.

Markens grøde
Romanen om Isak Sellanraas nybygg midt i et nordlandsk fjellandskap ble oppfattet som et budskap om fred og selvforsyning da den kom ut i 1917. I dag leses Markens grøde som en roman med et ambivalent forhold til modernitet og ideen om framskritt. Hamsun mottok Nobelprisen i litteratur i 1920 for denne boken.

4. etasje

Blomster og blod
Knut Hamsun regnes som en av verdens største kjærlighetsdiktere. Hvem var kvinnene i hans liv og hans forfatterskap?

Modernisten
På 1890-tallet skrev Hamsun noen av litteraturhistoriens mest innflytelsesrike romaner. Hamsun ville skape en ny, psykologisk litteratur – en utforsking av ”blodets hvisken og benpipenes bønn”. Sult, Mysterier og Pan regnes i dag som høydepunkter i den litterære modernismen.

”Arkivet”
Her har arkivaren stilt ut gjenstander fra noen av bøkene – her er Ylajalis slør, Nagels gule dress og Glahns løytnantsuniform.

På veggene til arkivhuset kan du utforske Hamsuns skriveprosess – notatlappene, rastløsheten, skrivesperrer og euforisk skriverus.

2. etasje

Barndom
Knut Hamsun ble født som Knud Pedersen i Gudbrandsdalen 4. august 1859. Tre år senere flyttet familien til Hamsund i Hamarøy. Hva betydde erindringer og sanseinntrykk fra oppveksten for hans forfatterskap?

Nordland
Over halvparten av Hamsuns om lag førti bøker henter stoff fra Nordland. Folkelivet langs fjordene ga inspirasjon til humoristiske fortellinger. Nordlandsdiktningen gir også krass kritikk av samfunnets moderniseringsprosess.

Sivilisasjonskritikeren
”Det moderne liv har påvirket, forandret, forfinet det menneskelige vesen,” sa Hamsun i 1891. Gjennom hele forfatterskapet var han opptatt av det moderne – og kritisk til det hektiske og det overflatiske i den nye tidsånden.

Politikk
Gjennom hele sitt liv var Hamsuns politisk interessert. Her presenteres et utvalg av Hamsuns politiske artikler fra 1889 til 1945, samt landssviksaken mot Knut Hamsun 1945-48.

Førsteutgaver
En samling praktfulle førsteutgaver inngår som en del av utstillingen.

______

Nina Frang Høyum

Utstillingen er utviklet av

Ernst Furuhatt
Ernst Furuhatt
Ernst Furuhatt
Ernst Furuhatt
Ernst Furuhatt
Ernst Furuhatt
Ernst Furuhatt