Kunst i Hamsunsenteret

Kunstnerne Jana Winderen og Erle Stenberg/Elin T. Sørensen fikk i oppdrag å utføre permanente kunstprosjekter i 3. etasje på Hamsunsenteret.

20.04.201712:09 Marianne Gjelseth

Jana Winderen har utviklet en lydinstallasjon for utendørsbalkongen, fiolinkassebalkongen. Erle Stenberg/Elin T. Sørensen har formet en funksjonell og estetisk helhetsløsning for biblioteket.

Jana Winderen: Lydinstallasjonen 6 timer og 12 minutter

Jana Winderen (f. 1965 i Bodø) arbeider med lydopptak fra lydlandskaper som ikke er lett tilgjengelig for oss å høre på, som under isen på Grønland, fra fisk i Barentshavet og langs Norskekysten eller av flaggermus og innsekter. Disse presenterer hun videre i lydinstallasjoner, konserter og utgivelser.

Kunstneren har tatt opp lyd med hydrofoner og parabol mikrofon i og ved Glimma på ulike årstider. Du kan høre blant annet opptak av jaktende fisk, kråkeboller, snegler, innsekter og is som smelter. Lydkomposisjonene forandrer seg i forhold til årstidene. Lyden fra Glimma forandrer seg også i forhold til tidevannet og preger lydbildet i nærområdet til Hamsunsenteret.

Installasjonskonsultasjon og lydprogramvare ved Tony Myatt og Oliver
Larkin, Music Research Centre, University of York, UK.

www.janawinderen.com

Erle Stenberg/Elin T. Sørensen:
Hamsunsenterets bibliotek

Erle Stenberg (f. 1970 i Trondheim) og Elin T. Sørensen (f. 1970 i Drøbak) startet arbeidsfellesskapet Stenberg/Sørensen i 2006. De utforsker forbindelser mellom estetikk, funksjonalitet og miljøorienterte innfallsvinkler.

Kunstnerne har tatt for seg biblioteket som sted og situasjon, og har utforsket kroppens behov for stillstand. Kunstprosjektet inkorporerer rommets funksjonelle aspekter på en dynamisk måte. Alle elementene, fra hyller til sitteplasser, inngår i en forbindelse. Publikum vil her oppleve et nyskapende biblioteksrom hvor kunst og funksjon er vevd sammen.

Våren 2010 er de biblioteksrelaterte funksjonene installert. Kunstnerne jobber med objekter for ulike sitte - og hvilebehov. Dette blir ferdigstilt våren 2011.

www.stenbergsorensen.net

Kunstutvalgets medlemmer:
Anne Karin Jortveit, kunstkonsulent (KORO)
Kristoffer Dolmen (Nordland fylkeskommune og leder av kunstutvalget)
Bodil Børset (direktør for Hamsunsenteret)
Erik Langdalen, LY Arkitekter AS (representant for Steven Holl Architects)

Nordland fylkeskommune har fått tilskudd fra KORO - Kunst i offentlige rom - til prosjektene.

Thomas Mayer
Jana Winderen
Glimma er full av kråkeboller
Jana Winderen
Opptak fra Glimma om vinteren
Stenberg/Sørensen
Stenberg/Sørensen står bak kunsten i biblioteket
Jana Winderen
Lite dyr i Glimma sammen med mikrofonen
Jana Winderen
Under Glimmas overflate lever mye fint
Jana Winderen
Mikrofoner på bunnen av Glimma