Handelsgården Breidablikk

Den gamle handelsgården Breidablikk har siden 1845 vært et viktig møtested i bygda.

På Handelsgården Breidablikk finner du våningshuset, et ombygd nordlandshus fra 1860, med en nydelig nordnorsk hage, Kapellangården, Kramboden Antikvariat, fjøs med tilbygd låve, bårstue, tørkehus og sengkleloft og et stabbur. 

Hamsunsenteret inviterer ofte til litterære gjestebud i de gamle stuene i våningshuset, og puben «Teodor med brokk» i bårstua holder åpent i forbindelse med arrangement i sommersesongen. Handelsgården brukes også i forbindelse med skoleformidling.

Breidablikk er en gammel handelsgård fra midten av 1800-tallet. Gården har sin historie helt fra jernalderen, men de fleste husene som står der i dag, kom til da en handelsmann ved navn Jens Pedersen overtok gården rundt 1845 og startet handel i stabburet på gården. Handelen utviklet seg raskt utover 1800-tallet til å bli en omfattende virksomhet som blant annet inkluderte eget fraktrederi, konfeksjon og bakeri. I tilknytning til låven bygde handelsmannen en tingsal; et forsamlingslokale der de lokale tingene, rettsmøtene, ble holdt. Handelsvirksomheten varte til 1963, da ble foretningen flyttet dit Spar-butikken ligger i dag. Kjøpmannsfamilien bodde i hovedhuset til slutten av 60-tallet, da huset etter hvert ble leid ut til boligformål. På 70-tallet ble det tatt initiativ til å gjøre anlegget til museum, og Hamarøy bygdetun ble åpnet som museum i 1980. På låven møter vi en utstilling om kameratene Sigfred og Ragnar som bodde på Husøya og Finnøy sør i Hamarøy. I utstillingen «Med båten gjennom strauman» får du et innblikk i den gamle kystkulturen i området gjennom film og utstilling. 


Åpent enkelte helger i sommersesongen. 
Vi åpner gjerne utstillingen «Med båten gjennom strauman» for grupper. Kontakt hamsunsenteret.booking@nordlandsmuseet.no for mer informasjon.