Samlede verker

Knut Hamsuns samlede verker fra 1899 til 2009

1899–1902
Knut Hamsuns Skrifter, 9 bind. København: Alb. Cammermeyer.

Forlaget Alb. Cammermeyer hadde kjøpt restopplaget av de bøkene som P.G. Philipsen og etterkommeren, Det Nordiske Forlag, hadde gitt ut. Cammermeyer ga dem ut under fellesvignetten Knut Hamsuns Skrifter.

1907–1909
Samlede Romaner og Fortællinger, 5 bind. København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag.

1916
Samlede Verker, 9 bind. København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag.

1918
Samlede Verker, 2. utgave, 10 bind.København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag.

1921–1930
Samlede Verker, 3. utgave, 15 bind. København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag.

1932–1933
Samlede Romaner, 12 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

1934
Samlede verker, 4. utgave, 16 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

1944 (nyutsendt 1952)
Samlede romaner, 12 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

19541956
Samlede verker, 5. utgave, 15 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

1963–1964
Samlede verker, 6. utg., 15 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

1976
Samlede verker
, 7. utg., 15 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

1992
Samlede verker, 8. utg., 15 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

1997
Samlede verker, 9. utgave, 15 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

2000
Samlede verker, 10. utgave, 15 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

2007–2009
Samlede verker. Ny utgave 2007–2009, 27 bind. Utgitt i anledning forfatterens 150-årsdag. (Også kalt Nye Hamsun Samlede.) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. (Mer om Nye Hamsun Samlede: Velg i menyen til venstre.)

Utg.: Gyldendal Norsk Forlag, 1918 Mål: 79,5 x 6
Samlede verker 1918
Bokplakat: "Knut Hamsun. Samlede verker I–X, 2. oppl. Subskription mottas her"
Utg.: Gyldendal Norsk Forlag, 1954 Mål: 100 x 70
Samlede verker 1954
Bokplakat: "Knut Hamsun. Samlede verker. I femten store bind ..."  Ill.: Georg Barsgård
Nasjonalbiblioteket
Samlede verker 1–16
Bokplakat: Knut Hamsun. Samlede verker 1–16  Ill. Gn D. (sign. uidentifisert)
Nasjonalbiblioteket
Norges national-litteratur
Bokplakat: "Grunnstammen i hvert norsk hjems boksamling!"   Gyldendals nye store verk Norges nationa
Nasjonalbiblioteket
Vår nye litteratur
Bokplakat: "Vår nye litteratur : 12 norske diktere fra vårt århundrede"  (Hamsun: Børn av Tiden)
Nasjonalbiblioteket.
Nå leser vi Hamsun
Forsidebilder av Knut Hamsuns verk er gjengitt med
Samlede verker 1992
Samlede verker, 8. utg., 15 bind Gyldendal Norsk Forlag 1992
Gyldendal Norsk Forlag
Samlede verker. Ny utgave 2007–2009
Samlede verker. Ny utgave 2007–2009, 27 bind. Utgitt i anledning forfatterens 150-årsdag. (Også