Samlede verker. Ny utgave 2007-2009

Til forfatterens 150-årsdag 4. august 2009 forelå den nye, utvidete utgaven av Knut Hamsuns samlede verker (også kalt Nye Hamsun Samlede).

Verket, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag, omfatter i alt 27 bind. 25–30 prosent av tekstene har ikke tidligere vært utgitt i samlede verker, og en del av dette har ikke tidligere vært utgitt i bokform. Det fins også stoff her som ikke har vært trykt før.

Lars Frode Larsen, dr.philos. og Hamsun-forsker, har samlet og redigert tekstene, og skrevet etterord som viser sammenhengen de står i.

En varsom språkmodernisering har emiritert førsteamanuensis Tor Guttu vært hovedkonsulent for.

Omslagskunsten er ved billedkunstneren Mari Slaattelid, og Aud Gloppen står for bokdesignen.

Les mer:

Begrunnelse for en ny utgave (gyldendal.no)

Redaktør og språkkonsulent (gyldendal.no)

Omslagskunst og design (gyldendal.no)

Det språklige revisjonsarbeidet (gyldendal.no)

En varsom fornyelse. Tor Guttu intervjuet om språkrevisjonsarbeidet i Ordet nr. 3/2009 (gjengitt på hamsun.no)

Nye Hamsun Samlede. Lars Frode Larsen beskriver arbeidet med den nye utgaven (publisert i Nasjonalbibliotekets magasin NB21 nr. 2–2008, her gjengitt som pdf på nb.no).

Gyldendal Norsk Forlag