Orienten

Orientalerne forekommer meg å stå høyt i etisk visdom. De var fra gammel tid de lykkelige innehavere av tilfredsheten med livet, de smilte til oksidentalernes rastløse sprell og bøyet sitt hode i kontemplativ ro, de hadde nok med sitt eget. ("Festina lente", 1928)

I årsskiftet 1898/1899 startet Hamsun en reise gjennom Finland, via Russland til Tyrkia sammen med sin daværende kone Bergljot Göpfert. Reisen varte i seks uker, og inntrykkene fra turen ble samlet og utgitt i den humoristiske reiseskildringen I eventyrland. Opplevet og drømt i Kaukasien (1903).

Hamsun var betatt av den orientalske kulturen og verdigrunnlaget. Han fant likheter mellom sin barndoms bondemiljø i det eksotiske Østen.

For Hamsun representerte Orienten kontemplativ ro, fatalisme og harmoni, slik det blant annet kommer til uttrykk i diktet "Skjærgårdsø" og artikkelen "Festina lente". I skuespillet Dronning Tamara (1903) er handlingen inspirert av georgisk historie, som Hamsun hadde stiftet bekjentskap med under Kaukasus-reisen.