Krig

Plutselig hørtes et skudd, to skudd. En panikk slo ned i mengden som kastet seg inn i sidegatene under umåtelige skrik; samtidig nyttet politiet leiligheten til å ri efter pakket i forskjellige retninger, trampe det ned, hugge med sablene.
I dette øyeblikk hadde man en følelse av krig. ("En Gaterevolution", Krattskog, 1903)

Hamsun gjennomlevde to kriger.

Under første verdenskrig var Hamsun, i likhet med flere framtredende kulturpersonligheter, tysklandsvennlig. Han markerte sitt syn i en rekke avisartikler, blant annet "Gjelden til Tyskland" (1914) og "Brev til Klassekampen" (1916), der han forsvarer Tysklands krigføring i Europa.

Under andre verdenskrig var Hamsun tidlig ute med å markere støtte til Tyskland. Allerede 14. april 1940, fem dager etter invasjonen av Norge, skrev Hamsun artikkelen "Et ord til oss" der han hevder at Tyskland forsvarer Norge for ytterligere overfall fra England.

I sitt skjønnlitterære forfatterskap kommer ikke Hamsun direkte inn på krigshandlinger, selv om han i Markens grøde (1917) skriver at Isak "sår i blodstenket jord".