Den moderne tid

I vårt land er det kommet en ny og annen ånd, det er ikke bare gårdmannen som driver mere enn før med hendene i lommen, det er alle, hele befolkningen. Håndverkeren, dagarbeideren, tjenestepiken har lagt seg til en frekk likegladhet med løfter, med avtaler, med plikter, som var ukjent og uhørt i eldre tid. ("Et ord til oss", 1910)

Den moderne tid var for Hamsun synonymt med framveksten av storbyen og industrialisering, på bokostning av jordbruk og gårdsdrift.

I Amerika fant han mange av de verdier ved den moderne tid han mislikte, så som hurtighet og overflatiskhet. I essayet "Festina lente" (1928) skildres disse negative verdiene, mens orientalernes ro og harmoni holdes opp som et ideal.

Parallelt med Hamsuns skepsis til den moderne tid, var han som privatperson fascinert av tekniske nyvinninger. Han var selv tidlig ute med å benytte moderne driftsmidler på gården Nørholm. Som den første i Eide sogn kjøpte han bil. Han hadde ikke selv sertifikat; hustruen Marie kjørte mens Hamsun oppfordret til stadig høyere fart.