Amerika

Gud er glemt, dollaren viser seg avmektiget til å erstatte ham, mekanikken lindrer ingen sjelenød. Veien er stengt. Under disse forhold er det at Amerika bare øker farten. Amerika vil aldeles ikke la seg stanse av hindringer, det vil frem, det vil bryte seg vei. Skulle Amerika vende om? Ingenlunde! Det setter bare hundrefold mere fart på, leker orkan på kloden og jager livet op i hvitglød. Vi har jo i Europa ordet Amerikanisme, oldtiden hadde festina lente. ("Festina lente", 1928)

Hamsun hadde to lengre opphold i Amerika, først fra 1882 til 1884, deretter i perioden 1886–88.

I 1889 utga han Fra det moderne Amerikas åndsliv der han raljerte over nasjonens politikk, språk, sensasjonspresse, analfabetisme, litteratur, kunst, teater og kvinner.

Drøyt 40 år senere bruker han også Amerika som utgangspunkt for kritikk, men i artikkelen "Festina lente" (1928) rammer kritikken ikke bare nasjonen Amerika, men en generell vestlig åndsstrømning.

For Hamsun var opplevelsen av det moderne livs tempo og rytme i stor grad preget av årene i Amerika. Som en motsetning trekker han fram Orientens verdier. Amerikanisme er synonymt med det moderne og framtidsrettede, mens Østen er synonymt med en positiv reaksjonær væremåte.