Kort biografi

1859
Født i Gudbrandsdalen 4. august. Sønn av Peder Pedersen (1825–1907) og Tora Pedersen født Olsen (1830–1919). Døpt Knud Pedersen i Garmo kirke 28. august.

1862
Familien flytter til gården Hamsund på Hamarøy i Nordland. Ankommer 23. juni.

1868
Begynner på skolen 17. februar.

1872
Flytter fra foreldrene til morbroren Hans Olsen på Presteid. Knuts søster Sophie Marie (født 1864) har bodd der siden hun var liten.

1874
Avslutter skolegangen og reiser til Lom. Arbeider i butikk hos sin gudfar, Torsten Hestehagen. Konfirmeres i Lom kirke 4. oktober. Reiser tilbake til Hamarøy og får stilling som handelsbetjent hos storkjøpmann Nicolai A.Walsøe på Tranøy.

1877
Ansettes som konstituert kretsskolelærer i Jørundfjord, Bø i Vesterålen. Utgir Den gåtefulle.

1878
Lensmannsbetjent i Bø i Vesterålen. Utgir Et gjensyn og Bjørger.

1879
Knud Pedersen forlater Nord-Norge. Mottar 1600 kroner fra storkjøpmann Zahl på Kjerringøy. Reiser til Øystese i Hardanger der han skriver fortellingen Frida. Deretter drar han til København hvor manuskriptet blir refusert.

1882
Drar til Amerika. Jobber blant annet som ekspeditør og gårdsarbeider.

1884
I Minneapolis er Hamsun hjelpeprest i menigheten til unitarpresten Kristofer Janson og hans kone, Drude. Blir alvorlig syk, og reiser tilbake til Norge.

1885
I en artikkel om Mark Twain bruker han for første gang navnet Knut Hamsun – altså uten ”d” – i offisiell sammenheng.

1886
Bor vekselvis i Valdres og Kristiania. Reiser i august tilbake til USA.

1888
Forlater Amerika for godt. Bosetter seg i København og blir kjent med brødrene Brandes og ekteparet Skram. Et fragment av Sult utgis i København-tidsskriftet Ny Jord i november.

1890
Bor i Kristiania, København og Lillesand. Utgir Sult på Gyldendalske i København. Boken blir Hamsuns gjennombrudd som dikter.

1891
Reiser på foredragsturné til en rekke norske byer. Angriper den etablerte norske diktningen og krever plass for en ny psykologisk litteratur.

1892
Bor i Kristiansund, København og på øya Samsø. Utgir Mysterier.

1893
Drar til Paris om våren. Utgir Redaktør Lynge og Ny jord.

1894
Reiser om sommeren til Kristiansand der han skriver ferdig Pan, som han hadde begynt på i Paris. Romanen utgis samme år. Tilbake til Paris der han blant annet treffer den tyske forleggeren Albert Langen.

1895
Flytter tilbake til Norge. På frøken Hammers pensjonat på Ljan utenfor Kristiania møter han trolig diplomatfruen Bergljot Göpfert for første gang. Utgir Ved rikets port.

1898
Gifter seg 16. mai med Bergljot Göpfert, som nå er skilt fra sin mann. Utgir Victoria. Mottar stipend og reiser til Helsingfors.

1899
Reiser med Bergljot fra Helsingfors til St. Petersburg og videre via Moskva og Kaukasus til Istanbul.

1902
Datteren Victoria blir født 15. august. Hamsun lever et hektisk kaféliv i Kristiania og København. Utgir Munken Vendt.

1903
Utgir I eventyrland, inspirert av reisen til Orienten i 1899.

1905
Tegner og bygger villaen "Maurbakken" og bosetter sig i Drøbak sammen med Bergljot og Victoria.

1906
Ekteskapet med Bergljot oppløses. Bergljot og Victoria blir boende på Maurbakken, mens Hamsun flytter til et pensjonat på Nordstrand. Utgir Under høststjernen.

1908
Møter den 27-årige skuespillerinnen Marie Andersen i april. Utgir dobbeltromanen Benoni og Rosa.

1909
Hamsun gifter seg med Marie Andersen 25. juni, og flytter til Østerdalen. Utgir En vandrer spiller med sordin.

1911
Ekteparet Hamsun kjøper gården Skogheim på Hamarøy og bosetter seg der om våren.

1912
Sønnen Tore blir født 6. mars. Hamsun utgir Den siste glede.

1913
Utgir Barn av tiden.

1914
Sønnen Arild blir født 3. mai.

1915
Datteren Ellinor blir født 23. oktober. Segelfoss by blir utgitt.

1917
Marie og Knut selger Skogheim om våren og flytter til Larvik. Datteren Cecilia blir født 13. mai. Markens grøde kommer ut.

1918
Hamsun kjøper gården Nørholm mellom Grimstad og Lillesand. Flytter hit med familien om høsten.

1920
Mottar nobelprisen i litteratur i Stockholm 10. desember. Utgir Konene ved vannposten.

1923
Utgir Siste kapittel.

1925
Striden om retten til Hamsun-navnet mellom Knut og yngstebroren Thorvald ender med at storebror betaler ut lillebror.

1926
Går i psykoanalyse hos Irgens Strømme fra januar til juli.

1927
Utgir Landstrykere.

1930
Tilbringer vinter og vår i Aurdal. Operert for prostataproblemer med lang rekonvalesenstid. Utgir August.

1933
Sommeren i Lillesand og Egersund. Vinner navnesaken mot familien Petersen Nørholmen. Utgir Men livet lever.

1936
Arbeider på Egerøya ved Egersund om sommeren. Oppfordrer velgerne til å stemme på Nasjonal Samling ved stortingsvalget, men bruker ikke selv sin stemme. Utgir Ringen sluttet.

1940
Tyske soldater okkuperer Norge 9. april. Hamsun oppfordrer de norske soldatene til å legge ned våpnene.

1943
Reiser 19. mai til Tyskland der han møter propagandaminister Joseph Goebbels. Reiser senere tilbake til Tyskland der han 26. juni treffer Adolf Hitler i ”Ørneredet” i Berchtesgaden.

1945
Nekrologen over Hitler trykkes 7. mai i Aftenposten. 26. mai blir Knut og Marie Hamsun satt i husarrest på Nørholm. Hamsun interneres deretter på sykehuset i Grimstad, så på gamlehjemmet i Landvik, før han 15. oktober overføres til Psykiatrisk klinikk på Vinderen i Oslo.

1946
Hamsun utskrives fra Psykiatrisk klinikk og flytter tilbake til Landvik i februar. Den rettspsykiatriske erklæringen konkluderer med at Hamsun har ”varig svekkede sjelsevner”. Statsadvokaten beslutter å ikke reise straffesak. Erstatningsdirektoratet bestemmer seg for å reise en erstatningssak mot ham. Saken utsettes gjentatte ganger.

1947
Erstatningssaken mot Hamsun foregår i Sand herredsrett i Grimstad 16. desember. Han anklages for medlemskap i Nasjonal Samling. Blir dømt til å betale en erstatning på 425 000 kroner. Dommen ankes. Etter dommen vender Hamsun tilbake til Nørholm.

1948
Høyesterett stadfester herredsrettens konklusjon om at Hamsun var NS-medlem. Erstatningssummen senkes til 325 000 kroner.

1949
På gjengrodde stier, Hamsuns siste bok, utkommer i september.

1952
19. februar dør Knut Hamsun hjemme etter å ha levd stille og tilbaketrukket de siste årene. Hans urne er satt ned på Nørholm.

Nasjonalbiblioteket
Gården Hamsund
Familien flyttet i 1862 fra Lom i Gudbrandsdalen til gården Hamsund på Hamarøy i Nordland. De ank
Thorstein Brændmo
Ungdomsbilde, ca. 1872
Knut Pedersen (senere Hamsun) reiste til Lom for å gå for presten mens han arbeidet i butikk hos s
Nasjonalbiblioteket
Familien Walsøe, Tranøy
Etter konfirmasjonen reiste Knut Pedersen tilbake til Hamarøy og ble handelsbetjent hos handelsmann
Nasjonalbiblioteket
Hamsun i sporvognsuniform i Chicago
Knut Hamsun avbildet som sporvognskonduktør i Chicago i 1886.
Hamarøy kommune
Bergljot og Victoria
Knut Hamsun giftet seg med Bergljot Göpfert 16. mai 1898. Datteren Victoria ble født 15. august 19
Ingeborg Lømo Bildeeier: Nasjonalbiblioteket
Marie og Knut Hamsun
Marie og Knut Hamsun giftet seg 25. juni 1909. Bildet er fra 1910.