Hamsuns familie: onkel Ole og onkel Hans

Knut Hamsuns mor Tora Olsen (f. 11.1.1830, d. 6.1.1919) hadde to brødre, Ole og Hans, som var sentrale i Knut Hamsuns liv.

Ole Olsen (f. 27.3.1825, d. 11.5.1869) fikk mange barn, fire utenfor ekteskap.

”Uektefødt” barn 1: Rønnaug (f. 9.2.1851). Ole står oppført i Lom kirkebok som far; barnet døde før dåpen. Moren het Berith Jonsdatter Frisvold.

”Uektefødt” barn 2: Ca. 1856, Senja i Troms, Bergs prestegjeld. Ikke funnet i kirkebok, sannsynligvis døpt et annet sted.

”Uektefødt” barn 3: Juliane Maria (f. 2.11.1859) på Hamarøy. Mor het Ingeborg Margrethe Clemetsdatter.

Fengsel: Ole sonte i 1860 10 dager på vann og brød i Lillehammer hjelpefengsel for å ha besvangret tre ulike kvinner utenfor ekteskap.

”Uektefødt” barn 4: Sevald (f. 22.4.1861) i Lom. Mor het Kari Erlandsdatter Frisvold: Kirkebok for Lom. Ole nektet for farsskapet for å unngå ny dom, og slapp unna, selv om mor sa det ikke hadde vært noen andre.

Ole giftet seg 11.11.1862 med Mari Johannesdatter Sandboeie, som da var sju måneder på vei. Deres barn:

Ole Mathias (f. februar 1863)
Mari (f. mars 1864)
Mari nr. 2 (f. 15.3.1866)

Da Ole Olsen og hustru Mari Olsen dro til Hamarøy i september 1868, var Mari på vei med deres fjerde barn, Olea.

Mari nr. 2 (f. 15.03.1866) giftet seg med Lyder Andersen som i 1891 kjøpte gården Hamsund sammen med sin bror Hans Normann. Hamsuns foreldre kom da på ”føderåd” på gården.

Hans Olsen (f. 27.10.1827, d. 11.2. 1890). Ugift, ingen barn. I kirkebok for Lom i 1849 er han oppført som utflyttet fra hjembygda til Kristiania. I kirkebok for Hamarøy står ”Skrædder Hans Olsen” oppført som innflyttet august 1859. Han fikk kjøpt et hus på prestegården på Hamarøy (like ved der Hamsunsenteret er bygd). I tillegg til skreddervirksomheten handlet han med tøyer, drev poståpneri og bibliotek.

Knut Hamsun bodde hos Hans Olsen på prestegården i deler av sin barndom.

______

Kilde: Lars Frode Larsen. Redigert av Gro Roksand.

Publisert 6. juli 2010

Husene på prestegården, Hamarøy, malt av Karl Erik Harr. Knut Hamsun bodde deler av sin barndom h