Lars Oftedal

«Hr. Oftedal holder en stilling som mangen minister kunne misunne ham. På ti år har han drevet det til å bli en av Norges nevneverdigheter, – og det i ti bevegede år, hvori større skikkelser enn hans er falt uten å huskes mer, og større evner og krefter enn hans har kjempet uten å vinne.»

1889

Lars Oftedal (1889) består av tolv artikler som Hamsun publiserte i Dagbladet i løpet av høsten 1889.

Lars Oftedal (1838–1900) var utdannet teolog, men virket også som pressemann og politiker. Oftedal tilhørte den moderate fløyen av Venstre i norsk politikk, og motsatte seg blant annet at den radikale Alexander Kielland skulle få diktergasje.

Hamsun mislikte Oftedal både politisk og personlig, og i artiklene går han kraftig til angrep på den karismatiske Stavanger-predikantens tro, politikk og forfattergjerning. Aversjonen mot Oftedal delte Hamsun med Kielland, som i Sankt Hans fest (1887) ga et ondskapsfullt portrett av Oftedal i karakteren Morten Kruse.

Lars Oftedal, i Samlede verker. Ny utgave 2007-2009. Ill.: Mari Slaattelid. Gyldendal Norsk Forlag