Fra det moderne Amerikas åndsliv

«Det første som slår en reisetrett fremmed imøte og gjør ham fortumlet i Amerika, det er naturligvis den store støy, rastløsheten, det jagende liv i gatene, den urolige, forvovne ilferdighet hvormed det fares frem på alle områder. Kommer han iland i New York i sommertiden, vil det dessuten gjøre ham litt forbauset å se herrer uten frakk, uten vest, blott med bukseselene over skjorten, ta en spasertur henad gatene med sin silkekledde dame under armen. Det gjør straks et fremmed inntrykk, et fritt inntrykk; det er fart i den sort etikette.»

1889

Fra det moderne Amerikas åndsliv (1889) var et bestillingsverk fra Hamsuns forlegger Philipsen. Etter å ha hørt Hamsun forelese om sitt syn på Amerika som sterkt avvek fra det gjengse synet på Amerika som selve framtidssamfunnet, så forleggeren kimen til et kontroversielt og lettselgelig verk.

Hamsun skrev boken i løpet av noen måneder. Det lot seg gjøre fordi den var basert på tidligere foredrag og dessuten var fri for kildehenvisninger. I boken uttaler Hamsuns seg kritisk og polemisk om politikk, språk, kvinnesak og amerikansk kulturliv generelt.

Hamsun kom i ettertid til å uttale seg nedsettende om verket og kalte det "barnaktig".

Forsiden av førsteutgaven i originalbind. Foto: Hamsunsenteret.