Et gjensyn

«En hytte – den stod, som i tanker – / var muret til fjeldsidens væg; / den stod der, hvor rovdyret vanker / tog stød af en ældgammel hæg. / Naar stormen tog fart op til riften, / var stenhyttens ejer ej glad;/ da tog han die hellihge schriften – / og knælte saa ned og tilbad.»

1878

Et gjensyn (1878) er en fortelling på vers over ni strofer.

I en hytte på en øde øy er en skipbrudden drevet i land. Den navnløse blir sagt å være en drapsmann som har flyktet fra straffen. Etter tretti år i ensomhet får han en uværsnatt anledning til å redde en kvinne, og slik øver han bot for den misgjerning han har begått. Diktet ender med at den navnløse hovedpersonen blir funnet død med Bibelen i hånden.

Diktets dramatiske handling og patosfylte form knytter det til annen senromantisk diktning, og mest påtakelig er kanskje likheten til Ibsens Terje Vigen (1871).

Et gjensyn af Knut Pedersen Hamsund, utgitt i Bodø 1878. Foto/eier: Nasjonalbiblioteket.