Den gåtefulle

«Tett ved en liten skogbekranset høyde, ved hvis fot en liten å snodde seg gjennom den fagre eng, lå en prektig bondegård. Den tilhørte bygdens rikeste mann Ole Aae.»

1877

Den gåtefulle (1877) er en kjærlighetsfortelling lagt til bondemiljø.

Den fremmede Rolf Andersen bosetter seg på en av husmannsplassene til bonden Ole Aa. Han forelsker seg i Aas datter, Rønnaug, og følelsene gjengjeldes. Men først da Rønnaugs far får vite at husmannsgutten egentlig heter Knud Sonnenfield og er formuende, gir han forholdet sin velsignelse.

Den gåtefulle er sterkt Bjørnson-påvirket, i både språk og tema. I likhet med de to andre ungdomsverkene ønsket ikke Hamsun romanen innlemmet i Samlede verker. I et brev til sin forlegger Harald Grieg mange år senere skriver Hamsun: "Jeg ville ikke ha gått hen og trykt noe slikt som 'Et gjensyn', 'Den gåtefulle', 'Bjørger' hvis det ikke hadde vært for å vise mine søsken hver gang at jeg var ikke til at gjøre narr av."

Knut Hamsuns første utgivelse, Den gaadefulde. En kjærlighedshistorie fra Nordland, sto M. Urdal i