Bjørger

«Vendt mot syd, var til høyre en langbratt mektig ås. Bakom denne blå fjell. Til venstre en naken skrent; mange vannfosser nedover. Skogen var i løvspretten; den sendte god lukt med vinden til alle sider, og minte en om liv i en løvsal.»

1878

Handlingen i Bjørger (1878) starter med en familietragedie.

Etter å ha mistet alt de eier, dør foreldrene til den femtenårige Thor og den nyfødte Bjørger på dramatisk vis. Brødrene opplever motgangen ulikt. Thor flykter til fjells, mens Bjørger blir adoptert av et vennlig og velstående ektepar. Begge sysler imidlertid med diktning, og deres spredte møter dreier seg om opplevelser knyttet til skriving. Thor dør ung, mens Bjørger opplever et tungt kjærlighetssvik. Da han til slutt legger sviket bak seg, står han fram som herdet og sterk.

Bjørger er til dels preget av datidens folkelige litteratur og har innslag av dialekt.

Forsiden av utgave fra 1981, Trohaugs Forlag, Bodø. Ill.: Karl Erik Harr. Foto: Hamsunsenteret.