SIESTA

«Man reiser litt omkring, man flakker fra sted til sted og man har den skjebne å støte på mennesker igjen som man engang før har sett, møte dem plutselig, på uventede steder, så man av overraskelse ganske glemmer å ta hatten av og hilse.Dette treffer meg ofte, ja meget ofte. Det er det intet å gjøre ved. (”Dronningen av Saba”) »

1897

Siesta (1897) er en samling med tolv kortprosatekster. Tekstene er av ulik lengde, men flertallet er fortalt av en jeg-forteller som selv tar del i handlingen.

Åpningsteksten "Dronningen av Saba" forteller om jeg-fortellerens uforklarlige fascinasjon for en vakker kvinne, en fascinasjon som varer i flere år og til slutt bringer ham over landegrensene. "Reiersen av Sydstjernen" skildrer den aldrende skipper Reiersens siste tur til de nordnorske klippfiskbergene, og hans møte med en av sin ungdoms svermerier. Fortellingen blir sagt å ha inspirert romanen Svermere (1904).

De fleste av tekstene i Siesta hadde vært publisert tidligere, og Hamsun beskrev boken som "en samling av småting".

Førsteutgaven av Siesta i originalbind. Foto: Hamsunsenteret.