REDAKTØR LYNGE

«Så mangt, så mangt som kan hende i verden …»
Redaktør Lynge (1893) tar for seg den politiske situasjonen i Norge fra Venstre ble splittet i 1888 og fram til våren 1893.

1893

Hovedpersonen Alexander Lynge er redaktør i den venstreradikale avisen Gazetten. Han er hensynsløs i sin iver etter å øke avisens opplag og anseelse, og misbruker den unge Ihlens tillit. Lynges motstander er Høibro, som av kjærlighet til Ihlens søster, Charlotte, gjør seg skyldig i underslag. Alexander Lynge er en karikatur av den kjente redaktøren for Verdens Gang, Olaf Thommesen.

Romanen står i tradisjon til naturalismens mange journalistromaner, der Strindbergs Røda rummet (1879) kanskje er den best kjente. Boken fikk sensasjonsartet oppmerksomhet og var den første av Hamsuns romaner som ble trykket i nytt opplag.

Redaktør Lynge ble utgitt i København i 1893. Her er ørsteutgaven i originalbind. Foto: Wikimedia