RINGEN SLUTTET (1936)

«Når folk møter opp på bryggen til kystbåten så gir det dem ingen inntekt men heller ingen utgift, det balanserer, kanskje med fradrag for litt skoslit. Det skader da ikke nettopp, men det er sjelden at noen har litt igjen for det. En særskilt opplevelse, et syn for guder, en eller annen sann velsignelse? Nei, nei! Noen folk og kasser iland, noen folk og kasser ombord. Ingen sier noe, hverken styrmannen ved rekken eller ekspeditøren på kaien har bruk for et eneste ord, de ser i papirene og nikker. Så er det ikke mere. »

Ringen sluttet (1936) er den siste av Hamsuns tradisjonelle romaner. Tittelen viser således både til avrundingen av forfatterskapet og til skildringen av hovedpersonen Abel Brodersens liv.

Romanen utspiller seg i et småbysamfunn Abel vender tilbake til etter at faren, skipskapteinen, er død. Abel arver penger og en forbindelse til farens unge kone, Lolla. Men Abel framstår resignert og som en outsider, og ikke engang hans erotiske relasjoner til Lili og Olga gir ham livsgnisten tilbake. Tanken på hvordan han er ansvarlig for kona Angèles død plager ham, og han utsetter seg for et mer og mer tydelig forfall. Romanen slutter med at han setter kursen for Amerika for angivelig å gjøre opp for sine misgjerninger.

Atle Kittang har hevdet at i Ringen sluttet erstattes samfunnskritikken av desillusjon.

Forsiden på en utgave fra 2004, Den norske Bokklubben