MEN LIVET LEVER

«Tredje slektledd råder nu i Jensens store krambod på Segelfoss. Grunnleggeren var Per Jensen, kallet Per på bua, det fortsatte med hans sønn Theodor, Theodor på bua, som drev det meget vidt og ble pott og panne og fremskrittsmann i byen. Det er ikke lenger siden, folk minnes ham godt, han var samtidig med gammelløytnantens sønn, han som bare brydde seg om musikk og ikke ble til noe.»

1933

I Men livet lever (1933) har August forlatt Polden og dratt til Segelfoss, skueplass for de to romanene Barn av tiden (1913) og Segelfoss by (1915).

Handlingen er lagt til tiden rundt første verdenskrig, og August er blitt 70 år gammel. Han går under navnet "Altmulig" og står blant annet til tjeneste for stedets matador Gordon Tidemand. En større lotterigevinst gjør det imidlertid mulig for ham å framkalle ungdommens virkekraft, og han satser stort på sauehold. Ironisk nok omkommer August da sauene hans blir skremt og i panikk trekker ham med seg utenfor en avgrunn.

August-skikkelsen er blitt sammenliknet med Peer Gynt, men står mye tilbake for Ibsens nyanserte portrett. Men livet lever er en av Gyldendals største salgssuksesser.

«Når han så seg omkring var han i en fremmed verden med en overdådighet av tinder og skar overalt, et fråtseri av grått fjell. [...] Da her intet var som rørte seg – nei ikke en busk og ikke et strå – så var her heller ingen lyd, bare taushet inn i ansiktet. Han sitter her midt imellom sine to ører og hører sann tomhet.      »

«Ja, sa August, er det ikke slik det går alltid! Jeg syns for min del at dokker to er et eksemplar til å være gift isammens.»

I Forsiden til Men livet lever, i Samlede verker. Ny utgave 2007-2009. Ill.: Mari Slaattelid. Gylden