AUGUST

«Polden utvikler seg. Det ble et par gode sildår og almue strømmet til dette nye sted, Pauline på kramboden handlet godt og jevnt, hun var dyktig og fant utveier, det var handelsånd i henne.»

1930

I August (1930) er Edevart redusert til en livstrett skikkelse, og det er Augusts mange påfunn som driver romanen framover.

Polden har vokst til en pulserende liten by. Edevarts søster Pauline driver butikk og kafé, og August starter bank og postkontor. Han bygger også en fabrikk, som imidlertid blir stående uten maskiner. Augusts mange ideer som i Landstrykere gjerne hadde sin sjarm, framstår nå destruktive. August selv tyr til løgn og bedrag for å få gjennomført sine prosjekter, og uten å ville det er Augusts modernisering av Polden med på å ødelegge livsgrunnlaget for det vesle samfunnet.

August har ambisjoner om å fremme kultur- og samfunnskritikk, men skjemmes av sitt overtydelige ideologiske budskap. Romanen tegner imidlertid et godt bilde av konflikten mellom drøm og virkelighet.

Forsiden til August, Samlede verker bd. 11.Gyldendal Norsk Forlag, 1992