BENONI

«Det ligger en skog mellom sjøen og Benonis hus. Den er ikke Benonis skog, men en almenning, en stor blandingsskog av bartrær, bjørk og asp. På en bestemt tid om sommeren kommer folk fra to sogn sammen her og herjer og hugger av hjertens lyst; når de er ferdige og de har ført veden hjem ligger skogen stille igjen det hele år og dyr og fugler har atter idel fred. Nu og da kommer en lapp fra et sogn til et annet og går gjennom skogen; foruten dette er det bare Benoni som har sin gang her sommer og vinter. Og Benoni går i tørt vær og vått vær som det faller seg, han er en sterk og fast kar som ikke reddes for hindringer.»

1908

Benoni (1908) er en av Hamsuns mest underholdende og humoristiske romaner.

Handlingen finner sted på handelsstedet Sirilund (det samme som i Pan), men er tidsmessig lagt til tiden rundt århundreskiftet. Hovedpersonen Benoni Hartvigsen går fra å være fisker og postbud til forretningsmann og tillegger seg mange av oppkomlingens komiske trekk. Han beiler til Rosa prestedatter, og kjærlighetshistorien mellom Rosa og Benoni står sentralt i romanen.

Men Benoni gir også et interessant bilde av samfunnsforholdene på Sirilund der Mack regjerer med brutal, men sjarmerende hånd. Hans utnyttelse av stedets unge piker vekker likevel ingen revolt i det strengt hierarkisk ordnete samfunnet.

Skildringen av de to gamle legdemennene Fredrik Mensa og Mons er Hamsuns kanskje mest frastøtende alderdomsskildring.

«Fruentimmer og den slags de er nu så diverse.»

Forsiden av førsteutgaven i originalbind. Foto: Hamsunsenteret.