SVERMERE

«Husjomfruen i prestegården, Marie van Loos, står i kjøkkenvinduet og ser langt oppover veien. Hun kjenner de to deroppe ved grinden, det er uttrykkelig telegrafist Rolandsen, hennes egen forlovede, og klokkerdatteren Olga. Nu var det annen gang hun hadde sett disse to sammen i vår; hva skulle det bety? Hvis ikke jomfru van Loos hadde hatt så meget å bestille nettopp nu ville hun ha gått rett oppover veien til dem og forlangt en forklaring.»

1904

Handlingen i Svermere (1904) er lagt til det nordnorske handelsstedet Rosengaard, der en bror av Mack på Sirilund regjerer.

Hovedpersonen er den trauste, men sjarmerende og oppfinnsomme telegrafist Ove Rolandsen. Rolandsen er forlovet med jomfru van Loos, men samtidig forelsket i nessekongens datter, Elise. Romanen gir også en fin skildring av det vanskelige ekteskapet til stedets prest, og portrettet av den vimsete og impulsive prestefruen er fascinerende.

Svermere gir et godt bilde av livet på et lite handelssted rundt århundreskiftet, og er tuftet på en barsk realisme som står i kontrast til de tidligere bøkenes fokusering på sære og eiendommelige vandrer- og kunstnerkarakterer.

Forsiden av førsteutgaven. Originalbind. Foto: Hamsunsenteret.