DET VILDE KOR

«Jeg knæler og rækker Hænderne frem / endskønt jeg hører dit Nej. / Tag disse Blomster med Tak for dem / du pynted med paa min Vej. ("Med røde roser")»

1904

Det vilde Kor (1904) er Hamsuns eneste diktsamling.

Samlingen består av 61 dikt, og både innhold og tone spenner vidt fra det lyrisk vakre og panteistiske "Skjærgårdsø" til det offensivt, polemiske "Himmelbrev til Byron" der Hamsun anmoder den romantiske dikteren om å rette opp i den moderne tids elendighet.

Samlingen inneholder også en rekke kjærlighetsdikt, blant annet den lidenskapelige syklusen "Feberdikte" som ble skrevet i tiden rundt Hamsun og Bergljot Göpferts første møter.

Det vilde Kor inneholder også noen lette og humoristiske dikt som "Lina" og det kjente "Om Hundrede Aar er alting glemt".

Forsiden av førsteutgaven av Det vilde Kor som fins i Hamsunsenterets bibliotek. Foto: Hamsunsenter