DRONNING TAMARA

«FØRSTE TJENER: Hvor kom du ifra? SOLDATEN: Jeg kom inn denne vei fordi jeg ikke vet hvilken vei jeg skal komme inn. FØRSTE TJENER: Men hvor skal du hen? SOLDATEN: Til prins Giorgi. Jeg kommer fra leiren.»

1903

Dronning Tamara (1903) er Hamsuns femte, og nestsiste, skuespill.

Handlingen er inspirert av georgisk historie, som Hamsun hadde stiftet bekjentskap med under sin store Kaukasus-reise i 1899. Den kristne dronning Tamara ligger i krig med en muslimsk khan og hans hær. Da khanen fengsles, blir Tamara imidlertid betatt av ham, og da han til slutt blir drept, lover Tamara å aldri mer forsøke å beseire sine muslimske undersåtter med makt.

Dronning Tamara har kun vært oppført én gang i 1904, fram til en nyoppførelse i anledning Hamsuns 150-årsmarkering i 2009. Dramaet har vært betraktet som heller svak diktning, men har i senere tid høstet ros for sin forsonende innstilling til forholdet mellom kristne og muslimer.

Dronning Tamara. Forsiden av førsteutgaven i Hamsunsenterets bibliotek. Foto: Hamsunsenteret.