DRONNING TAMARA

«FØRSTE TJENER: Hvor kom du ifra? SOLDATEN: Jeg kom inn denne vei fordi jeg ikke vet hvilken vei jeg skal komme inn. FØRSTE TJENER: Men hvor skal du hen? SOLDATEN: Til prins Giorgi. Jeg kommer fra leiren.»

1903
26.04.201713:07 Viktor Håkonsen

Dronning Tamara (1903) er Hamsuns femte, og nestsiste, skuespill.

Handlingen er inspirert av georgisk historie, som Hamsun hadde stiftet bekjentskap med under sin store Kaukasus-reise i 1899. Den kristne dronning Tamara ligger i krig med en muslimsk khan og hans hær. Da khanen fengsles, blir Tamara imidlertid betatt av ham, og da han til slutt blir drept, lover Tamara å aldri mer forsøke å beseire sine muslimske undersåtter med makt.

Dronning Tamara har kun vært oppført én gang i 1904, fram til en nyoppførelse i anledning Hamsuns 150-årsmarkering i 2009. Dramaet har vært betraktet som heller svak diktning, men har i senere tid høstet ros for sin forsonende innstilling til forholdet mellom kristne og muslimer.

Dronning Tamara. Forsiden av førsteutgaven i Hamsunsenterets bibliotek. Foto: Hamsunsenteret.