AFTENRØDE

«KARENO (sitter ved skrivebordet. Han er 50 år, skjeggløs, med nesten hvitt hår, iført slitte, grå klær): Min filosofis fremtid, sier De? Det kommer jo an på om den har noen fremtid. BONDESEN (56 år, tykk, med neseklemme, litt lapset kledd, i en stol): De har dog allerede fått Deres parti. KARENO: Jeg er formann i en forening, det er alt. Folk tror den dag idag at filosofi er tenkning; jeg har ment at filosofi var livet teoretisk uttrykt ved tenkning.»

1898

Aftenrøde (1898) er et drama i tre akter og avslutter Kareno-trilogien.

Ivar Kareno er 50 år, hans tanker har vunnet innpass hos den unge generasjonen, og Elina er vendt tilbake. Bondesen er redaktør for en større avis, og tilbyr Kareno plass på Stortinget om han åpent fornekter sine tidligere synspunkter. Drevet av hevnlyst over sin tidligere venn, professor Jerven, som lenge har motarbeidet ham, bestemmer Kareno seg for å følge Bondesens råd.

Dermed ender Kareno-trilogien med at Ivar Kareno som i sin ungdom ville se "enhver renegat skutt", selv blir en overløper i forhold til sine gamle prinsipper og høye idealer.

Førstutgaven av Aftenrøde i originalbind. Foto: Hamsunsenteret.