NY JORD

«En fin, gylden metallrand stiger i øst hvor solen står opp. Byen begynner å våkne, det lyder allerede en og annen fjern rumling av kjerrer som søker inn i gatene fra landet, store, tunge bondekjerrer, fulle av torvvarer, av høy og slakt og favnved.»

1893

Ny jord (1893) er en kunstnerroman.

Handlingen er lagt til Kristiania rundt 1890, der dikteren Irgens befinner seg i sentrum for en selvtilfreds og overflatisk kunstnerkrets. Med sin høye moral, arbeidsiver og rettskaffenhet opptrer forretningsmennene Tidemand og Henriksen som motstykker til kunstnerne. Midt blant disse står skolelæreren Coldevin, av Tore Hamsun omtalt som forfatterens talerør.

Ny jord bærer preg av å være skrevet som innlegg i en pågående, tidstypisk debatt, noe som går på bekostning av det litterære nivået. Hamsun regnet den imidlertid lenge for sin beste roman, og omtalte den som en "knyttnevebok"

Førsteutgaven av Ny jord i originalbind. Foto: Hamsunsenteret.