Nina Frang Høyum: Hamsuns liv og forfatterskap

Det sted man er fra er alltid pent, det er fedrelandsfølelsen i det små, hjemmefølelsen. (Knut Hamsun, 1918)

Knut Hamsun ble født som Knud Pedersen i Gudbrandsdalen 4. august 1859. Tre år etter flyttet familien til Hamarøy i Nordland. Hamarøy ble Hamsuns barndomsrike. Her vokste han opp, og her slo hjemmefølelsen rot – fedrelandsfølelsen i det små.

Hamsun forlot Nordland som tjueåring, men vendte tilbake til Hamarøy som etablert forfatter og bodde en tid på gården Skogheim, sammen med sin kone Marie og barna, fra 1911 til 1917. Landskapet og miljøet i Nordland ble kilden til en lang rekke fortellinger.

En av de første europeiske modernister

Men Hamsun var en landstryker på jorden. Med sin litterære forfølgelse av det ubevisste sjeleliv, av ”Tankens og Følelsens Vandringer i det blaa”, skulle han reise seg som en av de første store modernister i europeisk litteraturhistorie.

Sult
Hans litterære gjennombrudd kom i 1890, med Sult – en bok som mange regner som en av de viktigste bøkene i norsk og europeisk litteraturhistorie.

Stadig på vandring
Hamsuns litterære karakterer er hvileløst på vidvanke i tilværelsen – eksistensielt, sosialt, geografisk. Vandreren er et sentralt motiv i forfatterskapet og kanskje ett av de klareste uttrykkene for Hamsuns modernitet.

Hamsun selv var også stadig på reise; av nød eller av eventyrlyst, med røttene på slep. Selv om hjemtraktene var kilde til stor inspirasjon, like fra Pan (1894) til På gjengrodde stier (1949), var det like ofte reisen ut – til København, Kristiania, Amerika, Kaukasus – som gjorde ham kunstnerisk produktiv.

Jordbrukeren Hamsun
Iblant ble vagabonden bare bonde. I 1920 fikk Hamsun nobelprisen i litteratur for Markens Grøde, en skapelsesmyte og en sivilisasjonskritikk som da den kom ut ble lest som et fredens evangelium, der menneskene lever i lutter avl og harmoni med naturen.

Tyskland og krigen
I flere artikler før og under andre verdenskrig ga Hamsun sin tilslutning til Nasjonal Samling og den tyske okkupasjonsmakten i Norge. I rettsoppgjøret etter krigen ble han dømt til å betale en erstatningssum på 325 000 kroner. Verre for Hamsun var imidlertid at man i et forsøk på å unngå rettssak først hadde satt ham under psykiatrisk observasjon og slått fast at han hadde ”varig svekkede sjelsevner”.

Debatt om kunstnerens rolle
Hamsuns sympati med okkupasjonsmakten under krigen har gjort at Hamsun lenge har vært et nasjonalt, kulturelt traume. Hamsuns aktualitet ligger derfor ikke bare i hans storhet som kunstner, men også i det at han tilbyr offentligheten en vedvarende debatt om forholdet mellom fiksjon og samfunn, om kunstens og kunstnerens rolle.

Litterær innflytelse
Hamsun fikk en enorm innflytelse på europeisk og amerikansk litteratur; Thomas Mann, Hermann Hesse, Franz Kafka, Ernest Hemingway og Isaac Bashevis Singer er blant dem som har uttrykt sin gjeld til Hamsuns forfatterskap.

Hamsun leses i dag som en av de mesterligste forfattere fra slutten av 1800-tallet. Hans vare kjærlighetsskildringer, hans vitalitet og ironi, satiriske sivilisasjonskritikk, humoristiske folkelivsskildringer og fortryllende ordkunst har skaffet ham lesere verden over.

Knut Hamsun døde 19. februar 1952, i sitt hjem Nørholm ved Grimstad.

Thorstein Brændmo
Ungdomsbilde, ca. 1872
Knut Pedersen (senere Hamsun) reiste til Lom for å gå for presten mens han arbeidet i butikk hos s
NasjonalbiblioteketBilde
I sporvognsuniform i Chicago, 1886
I Chicago i 1886 arbeidet Knut Hamsun bl.a. som sporvognskonduktør.