Knut Hamsun

Knut Hamsun (1859-1952) vokste opp på Hamarøy i Nordland. Mange av historiene hans henter inspirasjon herfra.

Knut Hamsun var en nyskapende og banebrytende moderne forfatter.  Hans litteratur er blant annet kjent for elegante, humoristiske og urovekkende skildringer av det ubevisste og irrasjonelle i mennesket. Flere av Hamsuns bøker er i dag klassikere i verdenslitteraturen. I 1920 ble Knut Hamsun tildelt Nobelprisen i litteratur for romanen Markens grøde (1917).

Knut Hamsun var meget kontroversiell i sin samtid, både personlig og politisk. Under andre verdenskrig støttet han Tyskland og nazistene. Likevel lever debatten om Hamsun fortsatt, og nye generasjoner finner stadig nye innfallsvinkler til forfatterskapet.