Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen åpner Hamsundagene 2022

Vi er veldig glade for at Mikkel Eskil Mikkelsen kommer hjem for å åpne Hamsundagene.

Åpningstale : Torsdag

Mikkel Eskil André Mikkelsen (født 1989) er samisk politiker for partiet NSR: Norgga Sámiid Riikkasearvi | Norske Samers Riksforbund. Mikkelsen har vært sametingsrepresentant og arbeidet ved Sametingsrådet fra 2017. 

Hans politiske ansvarsområder er språk, oppvekst, utdanning, forskning og ungdomspolitikk. 

Mikkelsen er utdannet kirkemusiker fra NTNU og har master i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har også studert lulesamisk. Han var kantor i Tysfjord kommune før han ble valgt inn på Sametinget. Mikkelsen vokste opp i Tysfjord (nå Hamarøy).

I 2017 var han, ved siden av Runar Myrnes Balto og Anne Henriette Reinås Nilut, en av de første åpne skeive som ble valgt til Sametinget. Sammen med Runar Myrnes Balto ble han årets LHBT person under GayGalla 2018. Mikkelsen ledet arbeidet med Sametingets første LHBT-plan med oppstart 2018. 

Hamsundagene er takknemlig for at han takket ja til å åpne den 20. festivalen på Hamarøy. Vi feirer skeivt kulturår i år, det er derfor ekstra stas å ha sametingsråd Mikkelsen med oss. 

Mikkelsen åpner festivalen i Æventyrsalen 4. august etter at vi har vært på Knut Hamsuns barndomshjem og lyttet til tale for dagen av ordfører i Hábmer/ Hamarøy Britt Kristoffersen og deltatt på vernissasje med festivalkunstner Regine Hamsun. 

Foto: Árvu/Sametinge
Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametingsrådsmedlem